”Et øye inn i kroppen”

Diagnostisk ultralyd er et fantastisk verktøy for å bekrefte eller avkrefte en diagnose. Bruken av dette verktøyet øker den diagnostiske treffsikkerheten når det er i kyndige hender.

Vi i Helse I Sentrum har 3 års utdannelse innen Diagnostisk Ultralyd og har en master grad innen dette faget. Vær oppmerksomme på at det er mange som driver med dette uten noen formell kompetanse. Dessverre er det slik at Helsetilsynet foreløpig ikke har stilt noen krav til utdanning vedrørende bruken av ultralyd og det er dermed opp til kunden å undersøke kompetansen til den enkelte behandler.

Om en struktur ikke lar seg fremstille optimalt eller annen undersøkelse som MRI, CT eller Røntgen er bedre egnet for din problemstilling henviser vi i Helse I Sentrum til adekvat undersøkelse.

Diagnostisk ultralyd egner seg også veldig bra til å lede en injeksjon inn i et ledd, slimpose eller annen nødvendig struktur. Man bruker da ultralyd bilde til å verifisere at man setter nålen rett in i det affekterte vevet. Således regner man at injeksjonen er mer treffsikker og har bedre effekt. Vi i Helse I Sentrum er utdannet til å sette injeksjoner der vi mener dette er nødvendig. Denne prosedyre gjøres alltid i samarbeide med din fast lege.

Diagnostisk ultralyd gir en meget god detaljoppløsning og egner seg godt til å diagnostisere skader i muskler, sener og ledd. I noen tilfeller er det like bra som MRI men kan gjøres på stedet i løpet av 20 – 30 min.

Fordeler ved bruk av Diagnostisk ultralyd

  • Kostnadseffektivt og uten bivirkninger
  • Gullstandard for undersøkelser av seneplager
  • Undersøkelsen kan gjøres dynamisk d.v.s man kan bevege muskler, sener og ledd mens man ser hva som skjer/har skjedd med den aktuelle struktur.
  • Effekt av behandling kan evalueres fortløpende underveis i behandlings forløpet.
  • Kort ventetid på undersøkelse.
  • Øker diagnostisk sikkerhet og dermed større treffsikkerhet vedrørende valg av riktig behandlings strategi for den aktuelle plage.

 

Begrensninger ved bruk av Diagnostisk ultralyd

  • Avhengig av behandlers kompetanse.
  • Skader eller annen patologi i benstruktur eller inne i ledd kan ikke visualiseres med ultralyd.